Alice - Ferry to Wonderland!

Jogi nyilatkozat

Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az Alice Csoport Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ALICE) www.alicecsoport.hu, www.alicemarketing.hu, www.alice-csoport.hu internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  1. A Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért ALICE felelősséget nem vállal.
  2. ALICE nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
  3. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, mozgóképek, grafikák, elgondolások, adatok és információk részben vagy egészben szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.
  4. A honlap bármely részének másolásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Tilos az oldalon szereplő tartalmak feldolgozása és értékesítése ALICE írásos hozzájárulása nélkül. Az oldalról értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.
  5. A honlap „Galéria” menüpontjában megtalálható képek és filmek ALICE ügyfelei számára vagy saját felhasználására készített kreatív anyagok. Az ezekben felhasznált képek, mozgóképek, grafikai elemek jogtisztasága garantált.
  6. A Honlapon letöltésre felajánlott dokumentumok, képek, mozgóképek, grafikai elemek letöltése kizárólag saját felhasználásra történhet, azok részben vagy egészben történő továbbítása, sokszorosítása tilos! ALICE, vagy harmadik személy – ezeknek az anyagoknak a jogtalan felhasználásból eredő – kárának megtérítése a jogtalan felhasználó kötelessége. A kárigény érvényesítéséhez szükséges, a letöltés során a letöltő kilétére vonatkozó, adatokat ALICE jogosult a károsult számára kiadni.
  7. A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címeket használva ALICE részére jutatott bármely fotó, információ, ötlet vagy koncepció ALICE tulajdonába megy át, azt ALICE szabadon, ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.
  8. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat ALICE kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére ALICE tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.